top of page

Karl Eriksson, Hisingen kulturskola Göteborg

«Sannolikheten för att jag kommer använda metoden på egna elever är stor. Det kommer fungera som riktsnöre för min lektionsstruktur.»

«KRISTINES METOD»
MUSIKFAT OCH ELEVUPPVAKNANDE

Pianoundervisning i grupp

Undervisningsmetoden ger nya möjligheter och effektivare utnyttjande av undervisningstiden vid knappa tidsresurser i den kommunala musik- och kulturskolan. Programmet multiplicerar undervisningstiden för eleverna och skapar flera mötesplatser som tjänar eleven både med hensyn till miljö och kunskap.

Många lärare har upplevt utbrändhet och känslan av att aldrig ha tillräckligt med tid för varje enskild elev. Med "Kristines metod" kan undervisningen fyllas med glädje och optimism, och framför allt den goda känslan det är att hinna med allt i läroplanen. Samtidigt finns det tid kvar för mellanmänsklig kontakt mellan elev och lärare, en viktig grund för välbefinnande och bemästring.

Undervisningsmodellen bygger på mina erfarenheter över 30 år. Programmet är utvecklat med tanke på pianoundervisning men kan anpassas till alla instrument!

«Kristine Bratlies föreläsning om hur hon som pianolärare skapar inre motivation hos studenterna, en bra inlärningsmiljö, gemenskap och till och med uppfyller ambitionerna från läroplanen är väl värt att lyssna på.

Med exempel från sin egen praxis visar hon hur man lyckas lösa de utmaningar som lärare möter i en hektisk vardag. Hon påstår sig till och med kunna göra det med livslyst och vinst. Är det inte det vi alla längtar efter?

Det här är en föreläsning som alla anställda i landets kulturskolor ska höra! ”

 

Rune Thieme

Kulturchef

Rælingen kommun

 

"Bratlie är en tydlig och skicklig kommunikatör, och jag fascinerades av hennes förmåga att kommunicera metoden och hennes arbete på flera nivåer - från det praktiska till det filosofiska.

Bratlie visar med exempel att hon tar eleverna på allvar, och hon beskriver hur metoden hjälper till att väcka elevernas inre motivation när de blir ägare till materialet och måste ta ansvar för sitt eget lärande. "

 

Hanna Ådnøy Remmen

Musikterapeut och allmän lärare

 

"Kristine har utvecklat sin egen pianometodik som har påverkat hela regionen och hon står ut som en unik pedagog."

 

Finn Evensen

Rektor Lørenskog School of Music and Culture

bottom of page