top of page
_

KONSERT

Passionerat uttryck och äkta närvaro

"För mig som kompositör och pianist är musik alltid ett medel för emotionell blomning.
Vi innehåller alla ett hav av personliga minnen och drömmar. Mitt mål är att du ska känna dig rörd, och som lite mer DU efter att konserten är över och musiken har stillnat mellan oss. "

NOTER

Färgglad musik för alla nivån

"Musik är våra hjärtans språk.
Den uttrycker djupa, melankoliska känslor.
Den uttrycker lycka och glädje.
Musik förenar våra erfarenheter på ett osynligt sätt,
och tillsammans blir vi varsamt omslutna av musiken.

Jag har skapat lite musik åt dig,
och jag är så glad att det nu är 
DU som vill ta med dina egna upplevelser in i den här musiken!
Från och med nu är den här musiken din!
Spela dina egna känslor i musiken,
och måla på detta sätt en färgstark bild av dig själv
som en gåva till dig och din publik.

Känn dig fri!
Använd massor av pedal och rubato!
Välj det tempot du gillar bäst!
Det är DU som spelar! "

Awakening Coverbilde (2400 x 2400).jpg
Brawo4.jpg

PIANOUNDERVISNING

Glädje att bemästra i en inspirerande och inkluderande miljö

"Det finns värden, färdigheter och kvaliteter som tjänar all positiv utveckling hos en person, oavsett ämnesområde.

Jag tillpassar därför undervisningen så att så många som möjligt utav dessa färdigheter stimuleras, och vill bidra till att
eleven bygger sig inifrån och att jag som lärare inte bara ger  lösningar utifrån.

Varje elev är unik och förtjänar att få ta sig tiden att hitta sig själv och sin egen identitet i och genom arbetet med
musiken.

Långsamt men säkert växer människan och musiken fram hand i hand. "
 

FÖRELÄSNING / SEMINARIUM

"Kristines metod" - musikfat och elevuppvaknande

" Kristines metod "är en undervisningsmodell baserad på mina lärarupplevelser genom 30 år.
Metoden ger nya möjligheter och bättre utnyttjande av knappa tidsresurser i den kommunala musik- och kulturskolan. Programmet multiplicerar undervisningstiden för eleverna, möjliggör större effektivitet och ger flera mötesplatser.
Elevernas kunskapsområde utvidgas och musikämnet används i sin fulla bredd.
Många lärare har upplevt både "monteringslinjekänsla", utbrändhet och insikten att aldrig ha tillräckligt med tid för varje enskild elev. Med "Kristines metod" kan den dagliga undervisningen fyllas med positiv kraft och optimism, och framför allt den goda känslan det är att hinna med allt i läroplanen.
Dessutom finns det tid kvar för interpersonell kontakt mellan elev och lärare, en viktig grund för välbefinnande och bemästring. Programmet kan anpassas till alla instrument!

Kalender sambajazz.jpg
Home: Services

KRISTINE BRATLIE

Home: Welcome
bottom of page